Startsidan / Om oss

Om Städbransch Index

Här får du del av kvartalsaktuella prisförändringar på alla betydande delar som ingår i städtjänster. Den kostnadsfria tjänsten är ett stöd och verktyg att använda vid prisjusteringar av städavtal.

Städbranschindex är ett affärskritiskt verktyg för branschens alla seriösa företag och upphandlare. Indexet baserar sig på de stora publika SCB indexen och viktar hur löneförändringar och priser på transporter, kemikalier och utrustning etc. påverkar priset på städtjänster. Tjänsten är kostnadsfri för alla verksamma och kommer uppdateras via våra hemsidor. Uppdatering av Städbranschindex sker kvartalsvis.

För att få rätt viktning mellan alla delar som ingår i städtjänster har Städbranschen Sverige genomfört en remiss hos flera stora beställare och utförare inom branschen.

Vi tar gärna emot era tankar om Städbranschindex, trots allt är det ett levande dokument för städbranschens framtid, skicka ditt mail till: astor.pettersson@stadbranschensverige.se