Städbranschindex

Städbranschindex

Här får du del av kvartalsaktuella prisförändringar på alla betydande delar som ingår i städtjänster. Den kostnadsfria tjänsten är ett stöd och verktyg att använda vid prisjusteringar av städavtal.

Senaste aktuella indexQ1 2024 JMF Q1 20235.44%

BERÄKNA INDEX

NYTT KONTRAKTSPRIS EFTER HÖJNING KOMMER ATT VISAS HÄR:

HÄR KAN DU BERÄKNA PRISFÖRÄNDRING I DITT AVTAL

SEK
%
NYTT AVTALSPRIS EFTER HÖJNING:

Hur har Städbranschindex förändrats senaste kvartalet

Vår bedömning till förändringen under den aktuella perioden är;

En försvagad valuta, höjda räntor och osäkerhet under perioden har lett till stora förändringar i branschen. Köpta tjänster inom branschen har minskat något, samtidigt som transportkostnader ökat. Löneökningarna, främst för arbetare, blev något högre än förväntat, vilket även kommer gälla kommande period. Prisutveckling för materiel och utrustning har dämpats, endast marginella justeringar, närmast har utvecklingen stabiliserats under perioden.

Vår sammanfattande bedömning är att Städbranschindex bör hålla sig förhållandevis stabilt fram till nästa uppdatering.